Beyond the Pill


Panacea heeft voor de ontwikkeling van Beyond-the-Pill-strategieën een aantal diensten ontwikkeld.

Businessclass Shared Cooking

Het doel van de businessclass Shared Cooking is om farmamarketeers bewust te maken van het feit dat een effectief en veilig geneesmiddel randvoorwaardelijk is en dat andere proposities nodig zijn om waardevol te blijven voor ziekenhuizen.
Meer over Businessclass Shared Cooking

Programma businessclass

Het thema ‘Shared Cooking’ is bewust gekozen om te benadrukken dat het creëren van Around the Pill en Beyond the Pill proposities teamwork is en dat het succes van deze service proposities sterk afhankelijk is van een juiste toepassing van de beschikbare ingrediënten.
Programma Businessclass Shared Cooking

Beyond the Pill: Actueel, informatief en uitdagend

‘Beyond the Pill ‘geeft een informatief en zeer actueel inzicht in de ontwikkelingen in de ziekenhuismarkt. Heel duidelijk wordt dat ziekenhuizen worstelen met alle veranderingen die op hen afkomen. De kernproblemen van ziekenhuizen zijn door de auteurs duidelijk geformuleerd. Het gaat om de beteugeling van ziekenhuiskosten zonder kwaliteit te verliezen en het ombuigen van de focus: van proces en kosten naar wensen en behoeften van de patiënt c.q. zorgconsument.

De prijs- / waardeverhouding van geneesmiddelen wordt in twijfel getrokken. Steeds sterker wordt de roep om toegevoegde waarde en services van ziekenhuizen. Dat betekent voor farmabedrijven een enorme cultuuromslag, waarbij het geneesmiddel minder centraal staat, maar de services des te meer. Deze uitdaging voor farmaceutische ondernemingen komt treffend naar voren in ‘Beyond the Pill’.

Beyond the Pill

Titel Beyond the Pill
Omvang  : 77 pagina’s
Prijs : € 35,- (excl. BTW)
Auteurs : Berend J. Bielderman SMP
Lidwien van de Ven Msc
Timo Dijkgraaf Msc
ISBN : 978-94-6323-030-8
     
   
cover beyond the pill

download in pdf formaat (gratis)