Kennistesten

Een kosteneffectieve aanvulling op de communicatiemix

Panacea heeft veel ervaring op het gebied van online kennistesten voor zorgprofessionals. De kernboodschappen worden dusdanig verwerkt in een relevante context dat de doelgroep er door de kennisoverdracht veel waardering voor heeft. Uit onze ervaring is gebleken dat deze kennistesten een rendementsvolle aanvulling zijn op de traditionele communicatiemix.

Volop kansen voor vervolgafspraken

Door het aanbieden van productinformatie, literatuur en andere services die veel worden aangevraagd (gemiddeld 35% van de deelnemers), krijgt de opdrachtgever (al dan niet via de buitendienst) een prima kans om de serviceverzoeken af te wikkelen en met de doelgroep in contact te komen. Niet zelden betreft het artsen of apothekers die normaal gesproken niet bezoekbaar zijn voor farmaceutische ondernemingen.

Hoge respons en hoge waardering

Het succes van deze kennistesten blijkt uit een hoge respons (12% tot 18% afhankelijk van het onderwerp en de doelgroep) en een hoge waardering voor de inhoud (gemiddeld 93% positieve waardering). De hoge respons wordt bereikt doordat de doelgroep een bewuste keuze kan maken voor deelname en vooraf inzicht krijgt in de onderwerpen die aan bod komen.

Korte doorlooptijd

De deelnemer kiest zelf de tijd en plaats voor het invullen van de kennistest. Huisartsen kiezen er veel voor om ’s avonds deel te nemen vanaf hun privéadres en medisch specialisten hebben ’s middags vaak even tijd voor een kennistest. De doorlooptijd wordt bewust beperkt tot zo’n 12 minuten, afhankelijk van het aantal video’s en/of animaties dat bekeken wordt.

Showcase

Opdrachtgever : Vifor Pharma
Doelgroep : 1.609 cardiologen, interventie cardiologen, cardiologen in opleiding , huisartsen / kaderartsen CRM.
Respons : n.a.
Waardering : n.a.
Aanvragen : n.a.
Demo kennistest ijzerdeficiëntie
Opdrachtgever : LEO Pharma B.V.
Doelgroep : 10.907 (Huisartsen, Apothekers, Apothekersassistenten)
Respons : 10% van de doelgroep
Waardering : 97% positief
Aanvragen : 9% verzoeken om aanvullende informatie 21% verzoeken om een probeerverpakking
Demo kennistest psoriasis
Opdrachtgever : Biohorma
Doelgroep : 20.825 (Huisartsen, POH/Verpleegkundigen, Specialisten ouderengeneeskunde, Oogartsen & Apothekers)
Respons : 8% van de doelgroep
Waardering : 97% positief
Aanvragen : 42% verzoeken om aanvullende informatie 63% verzoeken om een probeerverpakking
Demo kennistest droge ogen
kennistest Risicopreventie bij influenza-infecties Opdrachtgever : Biohorma
Doelgroep : 19.121 (Huisartsen, POH/Verpleegkundigen, Specialisten ouderengeneeskunde & Apothekers)
Respons : 8,1% van de doelgroep
Waardering : 93% positief
Aanvragen : 29% verzoeken om aanvullende informatie
Demo kennistest Risicopreventie bij influenza-infecties
kennistest Gewrichtsklachten Opdrachtgever : Biohorma
Doelgroep : 31.166 (Specialisten, Huisartsen &  Praktijkondersteuners)
Respons : 5,1% van de doelgroep
Waardering : 86% positief
Aanvragen : 48% verzoeken om aanvullende informatie
Demo kennistest Gewrichtsklachten
kennistest Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) Opdrachtgever : Orthica
Doelgroep : 7579 Huisartsen / 1115 Diëtisten / 1.046 MDL-artsen /-verpleegkundigen / 5.109 Praktijkondersteuners
Respons : 9% van de doelgroep
Waardering : 94% positief
Aanvragen : 38% verzoeken om aanvullende informatie
Demo kennistest Prikkelbare Darm Syndroom

Aanhaken bij het referentiekader en consensus

Er wordt nadrukkelijk rekening gehouden met het referentiekader van de doelgroep en de consensus die er binnen de beroepsgroep is over de diagnostiek en behandeling van de betreffende aandoening. Er wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij NHG-standaarden, richtlijnen van beroepsverenigingen en internationale vakliteratuur. Indien mogelijk en wenselijk, wordt voor de kennistesten een accreditatie aangevraagd.

Uiteenlopende communicatiedoelen

Met de kennistesten kunnen verschillende communicatiedoelen worden bereikt. Het verdiepen van kennis over de toepassingsmogelijkheden van een specifiek geneesmiddel. Het kenbaar maken van unieke eigenschappen van een specifiek product. Het bewust maken van gewijzigde doseringsrichtlijnen of indicatiegebieden. Het vergelijken van het product met dat van concurrenten. De mogelijkheden zijn heel divers. Belangrijk is dat de doelgroep ervan leert op een speelse, interactieve en vlotte manier.

Werkwijze

Om een succesvolle kennistest te kunnen ontwikkelen, willen we graag eerst meer leren over de situatie van uw product of dienst in de markt en de ambities van uw bedrijf. Wat wilt u bereiken? Welke trends zijn er zichtbaar? Welke onderwerpen moeten aan bod komen? Welke services wilt u aanbieden? En welke referenties kunnen we gebruiken ter onderbouwing van de kennistest? We ontwikkelen eerst een “papieren” versie die u kunt beoordelen en laten goedkeuren door de compliance collega’s. Pas daarna gaan we programmeren.

Persoonlijke uitnodiging

De doelgroep ontvangt een persoonlijke uitnodiging voor de deelname aan de kennistest. De doelgroep kiest bewust voor deelname en weet welke onderneming het initiatief heeft genomen. Er wordt een persoonlijke inlogcode verstrekt en de tijdsinvestering en honorering voor deelname zijn bekend. De honorering is in overeenstemming met de CGR-richtlijnen. Volledige duidelijk dus.

Rapportage

Na de sluiting van de kennistest ontvangt u een uitgebreide rapportage in de vorm van een met grafieken en tabellen gevisualiseerde PowerPoint presentatie. U krijgt een duidelijk inzicht in de stellingname van de doelgroepen, het kennisniveau en de overige antwoorden van de deelnemers. Veel informatie dus voor verdere aanscherping van uw communicatie.