Marktonderzoek

Voldoende feiten, maar weinig gevoel

Zorginstellingen en farmaceutische ondernemingen beschikken in veel gevallen over voldoende data. Maar hoe maak je daar “chocolade” van? Hoe kun je ze combineren, analyseren en interpreteren naar duidelijke inzichten waarop een beleid of strategie gebaseerd kan worden?

De kracht van MassQual

Panacea ziet absoluut het nut van feitelijke inzichten, maar is ook van mening dat feiten alleen niet het hele verhaal vertellen. Je moet situaties ook voelen en beleven om de context te begrijpen. Wij maken geen rigide onderscheid dus tussen kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden, maar zoeken de kracht van de combinatie: MassQual! Dat levert verrassende inzichten op en voorkomt dat we op zoek gaan naar “zelf verstopte paaseieren”.

 

Hoe werken we?

In veel situaties starten we met goed luisteren. Eerst naar u, de opdrachtgever en dan naar de doelgroep. In de vorm van diepte-interviews of groepsdiscussies. Dit levert rijke inzichten op. Die helpen ons bij het stellen van de juiste vragen in het (online) vervolgonderzoek. We berekenen vooraf de vereiste steekproefomvang die nodig is voor een hoge betrouwbaarheid (95%). In de vragenlijst passen we kwalitatieve methoden als ‘storytelling’ en vrije associaties toe. Dit levert rijke en betrouwbare inzichten met een hoge mate van betrouwbaarheid. En door respondenten alle ruimte te bieden om zonder beïnvloeding hun verhaal te doen en spontaan te associëren, komen alle relevante aspecten naar voren die voor de doelgroep belangrijk zijn.

 

 

Marktonderzoek

Voorbeelden van onderzoek waarmee wij u kunnen ondersteunen:

Marktverkenning

Wat zijn de kansen en bedreigingen voor een te introduceren product of dienst?

Wat is de omvang en groei van de markt? Welke doelgroepen kunnen we onderscheiden? Wat is nodig voor een goede ‘Market Access’? Wie zijn de toekomstige (directe en indirecte) concurrenten? Welke merken voeren zij? En tegen welke condities bieden ze deze aan? Wat zijn hun sterkten en zwakten? Welke selectiecriteria hanteren afnemers? Hoe is de distributie geregeld? Hoe kan mijn merk zich onderscheiden en wat is de meest relevante eigenschappen?

Adherentieonderzoek

Wat is de breinpositie van de zorginstelling in het verzorgingsgebied?

Wat weten en vinden zorgconsumenten, patiënten / cliënten, verwijzers en eigen medewerkers van het zorgaanbod? Wat zijn hun alternatieven? Wat is de rol van verwijzers? Hebben ze voldoende inzicht in wat de mogelijkheden zijn? Hoe gaan ze ermee om? Wat missen ze? Wat zijn de concrete verbeterpunten om de aantrekkingskracht te vergroten?

Patient Journey

Wat zijn de positieve en negatieve ervaringen van de patiënt?

Wanneer is de patiënt zich bewust geworden van de aandoening? Hoe oriënteert de patiënt zich op de mogelijkheden voor een diagnose en/of behandeling? Wat zijn de ervaringen bij de opeenvolgende stappen van de behandeling. Wat zijn de positieve en negatieve ervaringen tijdens het hele traject? Wat zijn de verbeterpunten?

Patientgerichtsheidsscan

Hoe patiëntgericht is de zorginstelling in de beleving van patiënten?

Hoe beoordelen patiënten de niet-medische aspecten van de zorg? Wat zijn hun laatste ervaringen? Wat komt er als eerste in hen op bij het noemen van de naam van de instelling? Hoe zit het met de informatievoorziening? Wat vinden ze van de klachtafhandeling? Hoe ervaren ze de bejegening door artsen, verpleegkundigen en ondersteunende medewerkers? Bevelen ze de zorginstelling aan bij familie of vrienden?

Concept testing

Wat vindt de doelgroep van het concept voor een nieuw product of een nieuwe service?

Is het concept duidelijk en aansprekend? Is er een concrete behoefte? Is het aanbod aantrekkelijk? Is de doelgroep voornemens het product of de dienst te kopen? Wat is de meest optimale prijs? Welke suggesties zijn er voor versterking van het concept?

Co-creatie

Wat vinden afnemers of inkopers van onze propositie?

Sluit het voldoende aan bij de behoefte? Waar zitten de mogelijkheden om het aanbod te versterken? Onder welke condities en randvoorwaarden is het aanbod aantrekkelijk? Zijn er barrières die succes in de weg staan? Wordt het aanbod van ons geaccepteerd? Of moeten we op zoek naar partners?

Intervisie

Welke ontwikkelingen ziet de doelgroep?

Worden die ervaren als kansen of bedreigingen? Is er een consensus over de diagnostiek of behandeling? Is de plaatsbepaling van de therapeutische opties duidelijk? Wat bepaald de keuze voor specifieke patiënten? Zijn er belemmeringen bij het voorschrijven of toepassen? En hoe kunnen die worden weggenomen?

Tracking onderzoek

Hoe ontwikkeld het merk zich in de tijd?

Hoe zit het met de spontane en geholpen merkbekendheid? Hoe wordt het merk beleeft? Welke kenmerken en eigenschappen worden aan het merk gekoppeld? Welke zijn het meest van belang? Hoe is de positie van het merk ten opzichte van directe en indirecte concurrenten? Is men voornemens het merk vaker in te zetten? Welke suggesties heeft de doelgroep voor productontwikkeling?