Elicit: the future of healthcare


Panacea is samenwerkingspartner in Elicit: the future of healthcare

Elicit: the future of healthcare

‘To elicit’ betekent vrij vertaald: het met enige moeite, maar met succes, ontlokken van (markt)informatie. Elicit is een bijzondere samenwerking tussen een marketeer, een onderzoeker en een trendwatcher met passie voor de zorg.

  • Berend Bielderman (marketeer en marktonderzoeker healthcare)
  • Lidwien van de Ven (kwalitatief onderzoeker healthcare)
  • Aafje Nijman (trendwatcher met passie voor de zorg)

Met Elicit willen we bestuurders, beleidsmakers, farmamanagers en zorgprofessionals informeren, confronteren, inspireren en stimuleren.

logo-elicit

Alles wordt anders!

De wereld wordt digitaler en individueler. Hoe gaat de zorg hierin mee? De zorg in Nederland verandert de komende decennia exponentieel snel. Er gaat een radicale verschuiving plaats gaat vinden van zorg voor de ‘gemiddelde’ patiënt naar persoonsgerichte zorg: ‘personalized healthcare’. En een verschuiving van ziekenhuis naar gezondheidszorg thuis, aangestuurd door virtuele zorgcentra.

De nadruk komt steeds meer te liggen op behoud van gezondheid én op preventie van ziekten. Patiënten nemen zoveel mogelijk zélf de regie over eigen leven, zorg en gezondheid en bepalen zelf of en wanneer ze daarbij hulp van zorgprofessionals inroepen. Niet alleen de zorgvraag verandert, maar daarmee dus ook de functionele inrichting van de zorg én het aantal en de locatie van ziekenhuizen. Elicit geeft antwoord op de vraag hoe we beter op de veranderingen in de zorg kunnen inspelen.

Avatar Dokters! – de feiten

We zijn gestart met een zeer uitvoerige deskresearch. Een 360 graden benadering van de zorg. We kijken van bewust van buitenaf naar de zorg om te voorkomen dat we invloedrijke factoren over het hoofd zien. We beschrijven alle maatschappelijke factoren die de zorg in Nederland beïnvloeden.

Er zijn meer dan 150 trendrapporten geraadpleegd om inzicht te krijgen in de toekomst van de curatieve zorg in Nederland. Voor de structuur is heel bewust het zgn. DESTEP-model gebruikt omdat dit model van buiten naar binnen kijkt en inzicht geeft in hoe de demografische/epidemiologische, economische, sociaal/culturele, medisch-technologische, ecologische en politieke / overheidsfactoren de toekomst van de zorg in Nederland beïnvloeden.

The Chain of Colour – de trends

De trendanalyse en de toekomstscenario’s zijn vormgegeven met de The Chain of Colour: 61 waardenbeelden die drijfveren van mensen visualiseren. De waardenbeelden c.q. drijfveren zijn te positioneren in een segmentatiemodel. Er zijn 8 clusters van drijfveren: waardenwerelden. Deze waardenwerelden zijn gekoppeld aan gedragskenmerken.

De waardenwerelden zijn de basis voor de trendanalyse en het ontwikkelen van een trendvisie. Met interactieve presentaties met concrete voorbeelden uit de zorg laten we zien wat er komende decennia in de zorg gaat te gebeuren.

Wil je geïnspireerd worden door Elicit?

Er zijn een aantal mogelijkheden om de inzichten, trendontwikkelingen en toekomstscenario’s met elkaar te delen om beter voorbereid te zijn op wat komen gaat. Dit zijn o.a:

Boeken en rapporten:

  • Een kerndocument ‘Avatar Dokters’ verkrijgbaar als e-book of hardcover
  • Een brondocument ‘Van Ziek naar Gezond’ verkrijgbaar als e-book of hardcover.

Lezingen en workshops:

  • Future Facts: een interactieve presentatie met een feitenrelaas van 2 uur.
  • Future Trends: een trendlezing ‘Irresistible 2020’ trendlezing van 2 tot 4 uur.
  • Future Road Mapping: feiten, trends en een brainstorm om de eigen organisatie toekomstbestendig te maken (1 dag of meerdere dagdelen).

In een oriënterend gesprek horen we graag wat de specifieke behoefte binnen de organisatie is en bespreken we hoe we daar het beste aan tegemoet kunnen komen.

Lezing of workshop aanvragen

Titel Avatar Dokters!
Omvang  : 90 pagina’s
Prijs : € 60,- (excl. BTW en incl. verzendkosten)
Auteurs : Berend J. Bielderman SMP
Drs. Lidwien van de Ven
Aafje Nijman
ISBN : 978-94-6323-510-5
     
Boek bestellen
cover avatar dokters